Introductie

Zanzibar is een eiland dat ongeveer 35 kilometer ten oosten van Tanzania in de Indische oceaan ligt. Het eiland valt sinds april 1964 ook onder Tanzania. Het is ongeveer 1550 km2 groot en er wonen 1,4 miljoen mensen (inclusief Pemba) (2014). De grootste stad met ongeveer 250.000 inwoners is Stonetown (of Zanzibar stad), maar andere steden zijn Chwaka, Kizimkazi en Koani. De inheemse naam van het eiland is Unguja. Het hoogste punt is 120 meter. De voornaamste talen zijn Swahili en Engels, maar ook Arabisch en Frans wordt gesproken. De bevolking is een mix van diverse culturen. De belangrijkste economische factoren zijn landbouw, vee, vissen en toerisme. Het eiland Pemba, dat ten noorden van Zanzibar ligt en net iets kleiner is, wordt ook gerekend tot Zanzibar. Pemba is vooral bekend om de productie van kruidnagel.

Het eiland heeft een internationaal vliegveld waarop van uit diverse landen wordt gevlogen. Ook is het land goed bereikbaar per boot vanuit Dar es Salaam, een overtocht duurt 2 uur (circa 70 km). Het eiland heeft een haven. Het eiland bestaat ook bekend als vrijhandelszone en heeft een groeiende economie (circa 7%), maar ook een hoge inflatie (circa 5%). Ruim 300.000 toeristen bezoeken het eiland jaarlijks, waarvan 2/3 uit Europa. Rondom het eiland liggen diverse koraalriffen, die tot de interessantste duikstekken ter wereld behoren. De enige infrastructuur op het eiland bestaat uit wegen, waarvan de kwaliteit nogal verschilt. Per jaar zijn er ongeveer 180 verkeersdoden. Er zijn 3 ziekenhuizen op de eilanden Zanzibar en Pemba.

De overheid zet positief in op het basisonderwijs, maar voor vervolgopleidingen zijn de mogelijkheden beperkt. Het eiland heeft een semi-autonoom bestuur en kan dus ook haar eigen beslissingen maken. Hoewel eiland een eigen drinkwatervoorzieningen heeft, is de vraag groter dan de productie. Het heeft een elektriciteitsnet van 220 volt.

Ruim 98% van de bevolking is Moslim.

Er zijn aanwijzingen dat er al mensen woonden rond 20.000 voor christus. Het betrof kleine groepjes mensen. Naar schatting kwamen de eerste mensen van het Afrikaanse land pas 100 voor christus. Toen de wereldhandel langzaam op gang kwam, vonden ook handelaren het eiland als een goede uitvalbasis. Die handel werd vooral gedaan door Arabieren, Perzen en Indiërs. Rond 100 na christus nam de bevolking langzaam toe. De belangrijkste nederzetting was op de locatie van het huidige Stonetown. Rond 1400 kwamen ook de Chinezen en rond 1500 de eerste Europanen (Portugezen). In 1698 kreeg de Sultan van Oman de macht in handen. Toen ontstond ook de eerste slavenhandel. Slaven uit zuidoost Afrika werden naar het eiland getransporteerd. Soms werden ze op het eiland te werk gesteld, maar ook verhandeld naar Indië en Arabische landen. Begin 19e werden er jaarlijks 40.000 tot 50.000 slaven verhandeld. Ongeveer 30% bleef op het eiland. Omdat de slaven van het vaste land kwamen, was daar ook enorm transport van slaven. Velen haalden het eiland nooit, maar stierven voortijdig. Ontdekkingsreiziger David Livingstone maakte zelfs een schatting dat het ging om 80.000 slaven die het jaarlijks niet redde.

In 1822 sloten de Engelsen een verdrag met de sultan om de mensenhandel aan banden te leggen. Het duurde tot 1876 tot de slavenhandel officieel verboden werd. Omdat veel slaven niet konden lezen of geen geld hadden, duurde het tot het begin van de 20e eeuw dat de slavernij echt was uitgebannen.

Door de vruchtbare grond en het gunstige klimaat werden de slaven vooral in de landbouw ingezet. Het belangrijkste product was (en is) kruidnagel, maar ook kokosnoten werden volop verbouwd. Ook nu is landbouw nog een belangrijke inkomstenbron. Er worden nu ook zoete aardappelen, rijst, mais en citrusvruchten verbouwd. Hoewel er een levendige handel is, profiteren grote delen van de bevolking hier niet van. De armoede in de steden neemt wel af, maar daarbuiten is de armoede nog steeds groot.

Terwijl Tanzania bekend staat om het wildleven, komt deze op het eiland Zanzibar nauwelijks voor. De Zanzibar franjeaap of Rode Colubus aapje komen alleen op Zanzibar voor. Er was ook een Zanzibar luipaard, maar die is sinds 2003 niet meer waargenomen. Er zijn nog wel veel vogels en vlinders op het eiland te vinden.