Algemeen

Nederland

Nederland is een klein land (ongeveer 42.000 km2) met ongeveer 17 miljoen inwoners. Met een bevolkingsdichtheid van ruim 400 inwoners per vierkante kilometer behoort het tot de dichtbevolkte landen in de wereld. Nederland betekent eigenlijk laagland en dat dekt ook wel de lading, want het grootste deel (voornamelijk het westelijk en noordelijke deel) ligt onder zeeniveau. Om het water buiten de houden is het land omringd door dijken. De techniek van dijken bouwen is er al eeuwen en daarmee dient dit land ook als kenniscentrum als het gaat om dijken bouwen.

Maar niet alleen het water van de zeeën vormt een bedreiging, ook lopen er rivieren door het land, die veel smeltwater (Rijn) en regenwater (Maas) uit grote delen van Europa naar het land brengen. Daarom is ook het binnenland volgebouwd met dijken.

Water is zowel vijand als vriend, want het kan ook prima dienen als een verdedigingslinie. Tijdens de tweede wereldoorlog wilde zelfs de Duitsers deze waterlinie inzetten, maar dat mislukte. Water heeft het land ook veel welvaart gebracht. Tijdens de middeleeuwen dreven de Nederlanders handel over de hele wereld. De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en de WIC (West Indische Compagnie) waren hiervan de belangrijkste componenten. Ook waren er ontdekkingsreizigers. De Nederlanders waren de eerste die richting Australië en Tasmanië voeren, maar ook de eersten die naar het westen voeren. Columbus (Spanje) mag dan wel de ontdekker zijn van Amerika, maar Manhattan (New York) was ooit in handen van de Nederlanders.

Qua koloniën is het land echter heel bescheiden, alleen Suriname (Zuid Amerika) en 6 eilanden in het Caribische hoorden toe aan Nederland (3 van die eilanden horen nog steeds tot het Nederlandse Koninkrijk). Sinds 1815 is Nederland een koninkrijk, daarvoor was het een republiek. Het land hoorde daarvoor aan vele landen zoals Frankrijk, Spanje, Het Bataafse rijk enzovoort.

De eerste mensen leefden hier al 40.000 jaar geleden (Neanderthalers), dus al lang voor de laatste ijstijd. Ook na de laatste ijstijd gingen hier mensen leven, zo’n 8000 jaar geleden. Met de komst van de Romeinen 57 voor christus werden er meer nederzettingen gebouwd. De oudste stad is Nijmegen in het oosten van het land (2000 jaar oud). In de loop der eeuwen wisten de bewoners het land te heroveren op de zee en in feite groeit het land nog steeds. Nog steeds worden er gebieden van zee in land veranderd.

Nederland heeft 12 provincies. Deze reis gaat over de Waddenzee, die voor het grootste deel bij de provincie Friesland hoort, maar ook een stuk bij (Noord)Holland. De eilanden die een scheiding vormen naar de Noordzee, zaten vroeger min of meer vast aan het vaste land.


Click picture to enlarge